Czcionka: A A+ A++ Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarno Kontrast czarno-żółty

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Stanisława Kulczyńskiego

Przedszkole nr 9 im. Mały Czytelnik


ul. Wieczysta 105, 50 -550 Wrocław
SP nr 17 P nr 9 Kontakt

Harmonogramy oraz kryteria rekrutacji do przedszkola, szkoły podstawowej (w tym do klasy VII dwujęzycznej) i ponadpodstawowej są na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl.

Półkolonia zimowa w SP17 Termin: 15-19 stycznia 2024 r. Koszt: 120 zł WPŁATA W TERMINIE 1-5 STYCZNIA 2024

Półkolonia jest organizowana dla uczniów klas I-VI. W czasie trwania półkolonii uczestnicy będą mieli zapewnioną opiekę w godzinach 7:30-16:30. Organizator nie zapewnia wyżywienia.

Zapisy odbywać się będą od 27.11.2023 w formie elektronicznej za pomocą formularza Google.
- dla uczniów SP17 link przesłany poprzez dziennik librus, który będzie aktywny od 27.11.2023 od godz. 8:00 do 28.11.2023 do godz. 14:00 lub do zapełnienia miejsc;
- uczniowie innych szkół mogą skorzystać z formularza zapisu na listę rezerwową, który będzie aktywny od 27.11.2023 od godz. 8:00 (link poniżej), w przypadku wolnych miejsc będziemy je zapełniać według kolejności zgłoszeń.

Lista rezerwowa - link

Przebieg zapisów:
27-28.11.2023 - zapisy przez formularz
29.11.2023 - wywieszenie listy przyjętych
29-30.11.2023 - składanie kart (karty będą możliwe do pobrania z portierni oraz ze strony szkoły od 29.11.2023)

Karta kwalifikacyjna

01.12.2023 - weryfikacja listy przyjętych w oparciu o złożone karty (brak karty będzie uznany za rezygnację)
od 04.12.2023 - w przypadku zwolnienia miejsc będziemy dzwonić do osób z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeń i informować o możliwości złożenia karty.

Od 01.01.2024 do 05.01.2024 - wpłaty na konto szkoły

05.01.2024 - weryfikacja wpłat (brak wpłaty będzie uznany za rezygnację)
od 07.01.2024 - w przypadku zwolnienia miejsc będziemy dzwonić do osób z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeń i informować o konieczności złożenia karty i dokonania wpłaty.

Szkoła zakupuje podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas I-VIII z dotacji rządowej. Rodzice kupują tylko podręczniki i ćwiczenia do religii (w tabeli zaznaczono na żółto materiały do religii), a w klasach z innowacją pedagogiczną, które mają język hiszpański podręcznik i ćwiczenia do języka hiszpańskiego.

Religia:
W klasach I i II podręcznik jest połączony z ćwiczeniami.
W klasach III – VIII trzeba zakupić podręcznik wraz z ćwiczeniami.

Język hiszpański:
Podręcznik i ćwiczenia: Clan 7 con Hola, amigos! Wydawnictwo Edinumen
Klasa 1a, 2a, – część 1
Klasa 3a, 4a – część 2 (klasa 4a kontynuacja)
Klasa 5a –kupują część 3
Klasa 6a – kończą część 3

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok 2023/24

Rekrutacja na półkolonie będzie prowadzona w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Strzegomska 49a we Wrocławiu, sala nr 108 budynek C, w dniach od 26.06.2023 do 30.06.2023, w godzinach od 09.00 do 17.00.

Zapisu na półkolonie można dokonać tylko i wyłącznie w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, więcej informacji pod nr tel.: 71 798 67 00

Zgłoszenie do udziału w półkoloniach odbywa się na podstawie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych:

Formularza zgłoszenia do udziału w półkoloniach wraz z deklaracją uczestnictwa oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 1 do regulaminu
Oświadczenia dotyczącego kryteriów rekrutacji - załącznik nr 2 do regulaminu
Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku wraz z wymaganymi zgodami - załącznik nr 3 do regulaminu
Zaakceptowanego regulaminu półkolonii - załącznik nr 4 do Regulaminu.

W sytuacji przekroczenia liczby 150 zapisów na liście rezerwowej, termin rekrutacji może zostać skrócony dla każdego z turnusów, Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez rodzica w dokumentach rekrutacyjnych.

Informacje organizacyjne

Zaplanowanych jest łącznie 915 miejsc na półkoloniach - w tym co najmniej 585 miejsc dla uczniów migrantów (tj. obywateli z terenu Ukrainy przybyłych na terytorium Polski po 24.02.2022 w związku z wybuchem wojny).
Planowana jest realizacja zajęć dla łącznie 60 grup w okresie od 17 lipca 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r.:
Turnus 1 - 17.07 - 21.07.2023 r. - 10 grup, łącznie 155 osób
Turnus 2 - 24.07 - 28.07.2023 r. - 10 grup, łącznie 152 osoby
Turnus 3 - 31.07 - 04.08.2023 r. - 10 grup, łącznie 152 osoby
Turnus 4 - 07.08 - 11.08.2023 r. - 10 grup, łącznie 152 osoby
Turnus 5 - 14.08 - 18.08.2023 r. - 10 grup, łącznie 152 osoby
Turnus 6 - 21.08 - 25.08.2023 r. - 10 grup, łącznie 152 osoby.
W ramach każdego Zadania (turnusu) uczestnicy/uczestniczki zostaną podzieleni na 10 grup tematycznych:
2 grupy - zajęcia kreatywne,
3 grupy - zajęcia sportowe,
2 grupy - zajęcia naukowe,
3 grupy - zajęcia rekreacyjne.
Uczestnicy/uczestniczki półkolonii podzieleni będą, w ramach każdego turnusu, na grupy wiekowe:

5 grup dla dzieci, które ukończyły naukę w klasach I - III,
5 grup dla dzieci, które ukończyły naukę w klasach IV - VI.
Miejsce realizacji wypoczynku - budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Junior, ul. Kwidzyńska 5, Wrocław.
Udział w półkoloniach jest bezpłatny, uczestnicy będą mieli zapewnione:

opiekę w godzinach 7.30 - 16.30
wyżywienie: śniadanie, dwudaniowy obiad + podwieczorek
stały dostęp do wody
wyjścia i wycieczki
opiekę wykwalifikowanych animatorów/wychowawców
materiały niezbędne do realizacji zajęć
opiekę psychologa/pedagoga oraz asystenta międzykulturowego/tłumacza
ubezpieczenie NNW.

Czas trwania jednego turnusu to 5 dni od poniedziałku do piątku.
Jeden uczestnik będzie mógł wziąć udział w max. dwóch turnusach.
W ramach każdej z form: jedna całodniowa wycieczka wyjazdowa, co najmniej jedno wyjście do miejsc rozrywki takich jak np. park trampolin, ścianki wspinaczkowe, itp.

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku cz. 1.pdf

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku cz. 2.pdf

Program - grupa kreatywna.pdf

Program - grupa naukowa.pdf

Program - grupa rekreacyjna.pdf

Regulamin rekrutacji na pólkolonie_Międzykulturowa szkoła.pdf

Regulamin półkolonii.pdf

Formularz zgłoszenia do udziału w półkoloniach.docx

Oświadczenie dotyczace kryteriów rekrutacji.docx

Deklaracja dostępności |  BIP