Przedszkole nr 9 "Mały Czytelnik"
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17

50-550 Wrocław, ul. Wieczysta 105, telefon: 71 798 69 23 wew. 102
adres e-mail: sekretariat.p009@wroclawskaedukacja.pl

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 BĘDĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ W SIERPNIU.

WSZYSTKIM DZIECIOM I ICH RODZICOM UDAJĄCYM SIĘ JUŻ NA WAKACJE ŻYCZYMY: ZDROWIA, SŁONECZNEJ POGODY, UŚMIECHU NA KAŻDY DZIEŃ I PRZYGÓD ODKRYWAJĄCYCH CIEKAWE TAJEMNICE...WYPOCZYWAJCIE I NABIERAJCIE ENERGII DO DALSZYCH DZIAŁAŃ.

OCZYWIŚCIE CZEKAMY NA DZIECI ZAPISANE DO PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKACYJNYM :) PRZYPOMINAMY, ŻE OD 20.07 DO 31.07 PRZEDSZKOLE JEST NIECZYNNE. :)


Zgodnie z zarządzeniem nr 3002 Prezydenta Wrocławia z dnia 18.05.2020 zmieniającym zarządzenie nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie stanu epidemii została wprowadzona zmiana zezwalająca na odbiór/przyprowadzanie dziecka przez inne upoważnione przez rodzica/opiekuna osoby.

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ NA TERENIE KRAJU I DECYZJĄ O STOPNIOWYM PRZYWRACANIU FUNKCJONALNOŚCI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRZEDSZKOLE NR 9 „MAŁY CZYTELNIK” WE WROCŁAWIU Z DNIEM 11 MAJA 2020 R. WZNAWIA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W OGRANICZONYM STOPNIU.

RODZICE ZAINTERESOWANI KORZYSTANIEM Z USŁUG PRZEDSZKOLA NR 9 PO 11.05.2020 R. SĄ ZOBOWIĄZANI ZGŁOSIĆ TEN FAKT DZIEŃ WCZEŚNIEJ DO GODZ. 12:00 DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES:sekretariat.p009@wroclawskaedukacja.pl
    W ZAŁĄCZENIU NALEŻY PRZEKAZAĆ SKANY LUB ZDJĘCIA DWÓCH WYPEŁNIONYCH I PODPISANYCH OŚWIADCZEŃ:
  • ZAŁ. NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 2951/20 PREZYDENTA WROCŁAWIA Z DNIA 6 MAJA 2020 R.
  • ZAŁ. NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 2951/20 PREZYDENTA WROCŁAWIA Z DNIA 6 MAJA 2020 R.

FORMULARZE WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ, PROCEDURY I INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WZNOWIENIA PRACY PLACÓWKI DOSTĘPNE W ZAKŁADCE PONIŻEJ.

WYNIKI REKRUTACJI DO PLACÓWKI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DOSTĘPNE W ZAKŁADCE PONIŻEJ.

KONTAKT NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH GRUP Z RODZICAMI ODBYWA SIĘ DROGĄ MAILOWĄ W GODZINACH PRACY NAUCZYCIELI.

MATERIAŁY DO PRACY ZDALNEJ Z DZIEĆMI ORAZ PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DO WYKONANIA W DOMU - W ZAKŁADCE "NAUKA NA ODLEGŁOŚĆ".

PRACE DZIECI ON LINE DO ZOBACZENIA W ZAKŁADCE "GALERIA".

ROK SZKOLNY W NASZYM PRZEDSZKOLU POD HASŁEM "MAGICZNA MOC BAJEK".

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE WYSYŁANA JEST NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA ROZLICZENIOWEGO NA ADRES MAILOWY (podany przez rodziców w karcie informacyjnej).

Strona główna