Przedszkole nr 9 "Mały Czytelnik"
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17

50-550 Wrocław, ul. Wieczysta 105, telefon: 71 798 69 23 wew. 102
adres e-mail: sekretariat.p009@wroclawskaedukacja.pl

UWAGA ! Przedszkole nr 9 „Mały Czytelnik” w ramach realizowanego w roku szkolnym 2020/21 r. Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa” ogłasza konkurs plastyczny pt.: „Najciekawsza przygoda Koziołka Matołka".

Adresatami konkursu są dzieci z naszego przedszkola. Elementem działania w ramach konkursu jest głośne czytanie dzieciom przygód Koziołka Matołka, które będą inspiracją do wykonania przez dzieci konkursowej pracy plastycznej. Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska, format prac: A4. Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, walory artystyczne, estetyka, pomysłowość, zgodność pracy z tematem konkursu. Prace wraz z wypełnioną metryczką oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do wychowawców grup do dnia 31.01.2021r. Dostarczone prace zostaną odłożone na okres 3 dni – kwarantanna.

ORGANIZACJA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA - WRZESIEŃ 2020 R.

W celu uniknięcia masowego przyprowadzenia dzieci do placówki o jednej porze, rodzice przyprowadzają dzieci w godz. 7.00 – 8.15.

Rekomendacje GIS oraz MEN wskazują, że rodzice lub opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej placówki (klatka schodowa), zachowując dystans 1,5 m od innych rodziców, przy czym powinni przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki/dezynfekcja rąk).

DZIECI 4 - 6 LETNIE ODBIERAJĄ W DRZWIACH I WPROWADZAJĄ DO SZATNI PANIE DYŻURUJĄCE.

NOWOPRZYJĘTE 3 - LATKI W PIERWSZYCH TYGODNIACH WRZEŚNIA MOGĄ WCHODZIĆ Z RODZICAMI DO SZATNI W HOLU z zachowaniem dystansu 1,5 m i z zachowaniem środków ostrożności (osłona ust, nosa, rękawiczki, dezynfekcja rąk).

Odbiór dzieci odbywa się poprzez wywołanie dziecka z grupy za pomocą domofonu przez osobę uprawnioną do odbioru. Dziecko z grupy zostanie przyprowadzone do drzwi przez panią z personelu przedszkola. W razie potrzeby sprawdzona będzie tożsamość osoby odbierającej dziecko.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi przeciwepidemicznymi GIZ z dnia 25 sierpnia 2020 r. prosimy, aby dzieci nie przynosiły do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, pluszaków, zabawek.


PRACE DZIECI ON LINE DO ZOBACZENIA W ZAKŁADCE "GALERIA".

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE WYSYŁANA JEST NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA ROZLICZENIOWEGO NA ADRES MAILOWY (podany przez rodziców w karcie informacyjnej). SZANOWNI PAŃSTWO, INFORMUJEMY, ŻE OD SIERPNIA TEGO ROKU ZOSTANIE ZMIENIONY ADRES MAILOWY, Z KTÓREGO BĘDĄ WYSYŁANE INFORMACJE O ODPŁATNOŚCIACH ZA POBYT I ŻYWIENIE NA oplaty@cui.wroclaw.pl. SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE "dla rodziców/opłaty przedszkolne"

Pomagamy dzieciom z chorobą nowotworową

Fundacja "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową" od 26 lat robi wszystko, by w codziennych trudach związanych z chorobą dzieci miały jak najlepsze warunki do tego, by wracać do zdrowia. Cieszymy się, że nasze przedszkole również może wspomóc działania Fundacji, Wspólnie udało nam się zebrać ponad 150 kg nakrętek. Dochód z nich przeznaczany jest m.in. na zakup leków nierefundowanych przez NFZ, na co rocznie Fundacja przeznacza milion złotych, kolejne 1.5 miliona dotyczy fotoforez, specjalistycznych zabiegów stosowanych u dzieci z powikłaniami po przeszczepie szpiku. Ważnym aspektem finansowym dla Fundacji jest 1%. To dzięki niemu oprócz pomocy w zakresie zakupu leków, fundowania turnusów rehabilitacyjnych, możliwe jest również doszkalanie lekarzy z Kliniki "Przylądek Nadziei". Rocznie jest to kwota 100 tysięcy złotych, kolejne pół miliona zapewnione jest na projekty naukowe, również te o charakterze międzynarodowym. Jednak nie tylko bierzemy udział w akcjach organizowanych przez Fundację. W tym i ubiegłym roku przygotowaliśmy "Kiermasz Bożonarodzeniowy", a także festyn osiedlowy, w który zaangażowali się nasi wychowankowie. Łącznie zebraliśmy około 1700 zł. Piękną akcją okazała się zbiórka pluszaków na Dzień Misia czy Podaruj Prezent na Święta. Przekazaliśmy maskotki i prezenty-gry, układanki i puzzle, które wierzymy, że przyniosły dużo radości małych bohaterom. Ogromnym przeżyciem było dla nas uczestnictwo we wrześniowej paradzie Korowód Nadziei. W tym dniu wszyscy jesteśmy z podopiecznymi Kliniki „Przylądek Nadziei”.