Przedszkole nr 9 "Mały Czytelnik"
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17

50-550 Wrocław, ul. Wieczysta 105, telefon: 71 798 69 23 wew. 102

BAL KARNAWAŁOWY W NASZYM PRZEDSZKOLU ODBĘDZIE SIĘ 19 LUTEGO 2019

ROK SZKOLNY W NASZYM PRZEDSZKOLU POD HASŁEM "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE WYSYŁANA JEST NA ADRES MAILOWY (podany przez rodziców w karcie informacyjnej) NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA ROZLICZENIOWEGO. Dodatkowo PASKI Z OPŁATAMI SĄ DO ODEBRANIA W GRUPIE.


Kadra

Kadra pedagogiczna posiada niezbędne kwalifikacje i dba o swoje doskonalenie zawodowe. Pracownicy naszej placówki to osoby zaangażowane w swoją pracę, kompetentni i odpowiedzialni przyjaciele dzieci. W przedszkolu działa także Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową przedszkola.

Dyrektor - Pan Piotr Migocki
Wicedyrektor - Pani Mariola Korytko
Nauczyciele:
grupa I
 • Pani Aneta Adamowska
 • Pani Justyna Piwowar
grupa II
 • Pani Roksana Dziegińska
 • Pani Anna Gazarkiewicz
grupa III
 • Pani Joanna Wyszyńska-Gralak
 • Pani Monika Drzewiecka
grupa IV
 • Pani Anna Janus
 • Pani Sylwia Stanik
grupa V
 • Pani Anna Smolińska
grupa VI
 • Pani Jolanta Szymkowiak
 • Pani Monika Powalska
grupa VII
 • Pani Marzena Rotman
 • Pani Ilona Bartołd
Pomoc nauczyciela:
 • Pani Beata Wira/gr.I/
 • Pani Patrycja Krawczyk/gr.II/
 • Pani Katarzyna Niesłuchowska-Brańczyk/gr.III/
Obsługa:
 • Pani Małgorzata Szul - grupa I
 • Pani Paulina Kozieł - grupa II
 • Pani Barbara Halicka - grupa III
 • Pani Anna Hołodiuk - grupa IV
 • Pani Helena Nowak - grupa V
 • Pani Anna Dawid - grupa VI
 • Pani Iwona Wróblewska - grupa VII
Administracja/Sekretariat:
 • Pani Ewa Prymas