Przedszkole nr 9 "Mały Czytelnik"
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17

50-550 Wrocław, ul. Wieczysta 105, telefon: 71 798 69 23 wew. 102
adres e-mail: sekretariat.p009@wroclawskaedukacja.pl

UWAGA ! Przedszkole nr 9 „Mały Czytelnik” w ramach realizowanego w roku szkolnym 2020/21 r. Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa” ogłasza konkurs plastyczny pt.: „Najciekawsza przygoda Koziołka Matołka".

Adresatami konkursu są dzieci z naszego przedszkola. Elementem działania w ramach konkursu jest głośne czytanie dzieciom przygód Koziołka Matołka, które będą inspiracją do wykonania przez dzieci konkursowej pracy plastycznej. Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska, format prac: A4. Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, walory artystyczne, estetyka, pomysłowość, zgodność pracy z tematem konkursu. Prace wraz z wypełnioną metryczką oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do wychowawców grup do dnia 31.01.2021r. Dostarczone prace zostaną odłożone na okres 3 dni – kwarantanna.

ORGANIZACJA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA - WRZESIEŃ 2020 R.

W celu uniknięcia masowego przyprowadzenia dzieci do placówki o jednej porze, rodzice przyprowadzają dzieci w godz. 7.00 – 8.15.

Rekomendacje GIS oraz MEN wskazują, że rodzice lub opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej placówki (klatka schodowa), zachowując dystans 1,5 m od innych rodziców, przy czym powinni przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki/dezynfekcja rąk).

DZIECI 4 - 6 LETNIE ODBIERAJĄ W DRZWIACH I WPROWADZAJĄ DO SZATNI PANIE DYŻURUJĄCE.

NOWOPRZYJĘTE 3 - LATKI W PIERWSZYCH TYGODNIACH WRZEŚNIA MOGĄ WCHODZIĆ Z RODZICAMI DO SZATNI W HOLU z zachowaniem dystansu 1,5 m i z zachowaniem środków ostrożności (osłona ust, nosa, rękawiczki, dezynfekcja rąk).

Odbiór dzieci odbywa się poprzez wywołanie dziecka z grupy za pomocą domofonu przez osobę uprawnioną do odbioru. Dziecko z grupy zostanie przyprowadzone do drzwi przez panią z personelu przedszkola. W razie potrzeby sprawdzona będzie tożsamość osoby odbierającej dziecko.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi przeciwepidemicznymi GIZ z dnia 25 sierpnia 2020 r. prosimy, aby dzieci nie przynosiły do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, pluszaków, zabawek.


PRACE DZIECI ON LINE DO ZOBACZENIA W ZAKŁADCE "GALERIA".

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE WYSYŁANA JEST NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA ROZLICZENIOWEGO NA ADRES MAILOWY (podany przez rodziców w karcie informacyjnej). SZANOWNI PAŃSTWO, INFORMUJEMY, ŻE OD SIERPNIA TEGO ROKU ZOSTANIE ZMIENIONY ADRES MAILOWY, Z KTÓREGO BĘDĄ WYSYŁANE INFORMACJE O ODPŁATNOŚCIACH ZA POBYT I ŻYWIENIE NA oplaty@cui.wroclaw.pl. SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE "dla rodziców/opłaty przedszkolne"

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI
w Przedszkolu Nr 9 "Mały Czytelnik" we Wrocławiu
w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 (rok szkolny pod hasłem: „Twórczość Kornela Makuszyńskiego”)

Miesiąc Planowana impreza
WRZESIEŃ
 • Zorganizowanie tablicy całorocznej promującej rok: „Twórczość Kornela Makuszyńskiego"
 • Nawiązanie współpracy z Biblioteką Miejską
 • Przystąpienie do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Zabawa sztuką”- gr.II, gr. IV, gr. VI
 • „Każdy ma talent” - zapoznanie z historią Vashti, bohaterką książki „Kropka” Petera H. Reynoldsa - gr II, VI,
 • 15.09.2020 Dzień kropki - dzieci z gr II, IV i VI przychodzą ubrane w kropki (w ramach realizowanych projektów)
 • Rozpoczęcie realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Idż Ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa”- gr.III
 • Zorganizowanie "Kącika Koziołka Matołka" - gr III
 • Rozpoczęcie realizacji międzynarodowego projektu „Emocje”(gr.IV)
 • Spotkanie ze stomatologiem we wszystkich grupach– organizator gr. I (11.09)
 • Podjęcie współpracy z oddziałem MOPS Wrocław i dziennym Domem Seniora – gr. II - ustalenie zasad i form współpracy w obecnej sytuacji epidemiologicznej
 • Wielka zbiórka książek dla podopiecznych fundacji "Przylądek Nadziei"- organizator gr. IV
 • Wycieczki przedszkolaków do parku
 • Wycieczki przedszkolaków do pobliskiego miasteczka ruchu drogowego
PAŹDZIERNIK
 • "Święto Edukacji Narodowej"
 • Zapoznanie dzieci z Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. Wysłanie kartki z pozdrowieniami do ECB - gr IV
 • Martwa natura Cezanne’a – odtworzenie jednego z obrazów Paula Cezanne’a wg instrukcji słownej nauczyciela - gr II i VI
 • Bukiet jesiennych warzywa- dzieła niemalowane inspirowane sztuką Giuseppe Arcimboldo - gr. IV i VI - projekt "Zabawa Sztuką"
 • Portrety z warzyw i owoców inspirowane sztuką Giuseppe Arcimboldo - gr. II projekt "Zabawa Sztuką"
 • Realizacja modułu I "Kreatywność" (gr.IV projekt "Emocje")
 • Spotkanie przedszkolaków z policjantem - organizator gr I
 • "Światowy Dzień wolności od ubytków próchnicy"
 • Spotkanie z muzyką
LISTOPAD
 • Pasowanie na Przedszkolaka dzieci z najmłodszych grup - I i II
 • Święto Niepodległości
 • Stworzenie obrazkowego słownika wyrazów, które można znaleźć w książce o Koziołku, a są już mało używane lub wcale - gr III
 • Dzieła polskich malarzy - ukryte szczegóły, ćwiczenia spostrzegawczości - gr II i VI
 • Sztuka wygrywania- przygotowanie projektu gry planszowej - gr II i VI
 • Wizyta w muzeum - wirtualny spacer po wybranym muzeum (gr. IV projekt "Zabawa Sztuką")
 • Realizacja modułu II "Wyobraźnia" ( gr. IV projekt "Emocje")
 • Spotkanie z muzyką
 • Dzień Pluszowego Misia - w grupach
GRUDZIEŃ
 • Dzień Górnika-spotkanie z górnikiem (zależnie od sytuacji epidemiologicznej)- gr I, II i VI.
 • "Mikołajki w grupach".
 • Czytanie z klanem Brueghelów- wykorzystanie obrazów w metodzie sylabowej - gr VI
 • Odkrywamy nowe techniki plastyczne -świąteczna kartka - gr. IV w ramach projektu "Zabawa sztuką"
 • Wykonywanie kartek śwątecznych różnymi technikami plastycznymi dla seniorów z Dziennego Domu seniora "Na Ciepłej" - gr II - relizacja projektu "Zabawa sztuką" i współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Wizyta w muzeum - wirtualny spacer po wybranym muzeum - gr. II i VI projekt "Zabawa Sztuką".
 • Spotkanie z muzyką
 • Rozmowa o ZOO, schronisku dla zwierząt. Zorganizowanie zbiórki karmy lub innych potrzebnych rzeczy dla zwierząt - gr III.
 • Udział w akcji charytatywnej "Dzieci-Dzieciom" - kiermasz świąteczny - udział biorą wszystkie grupy, organizacja gr IV
 • Kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów - warsztaty w grupach
STYCZEŃ .
 • Bal karnawałowy
 • Zorganizowanie konkursu plastycznego "Najciekawsza przygoda Koziołka Matołka"
 • Wykonanie plakatu dla seniorów z Dziennego Domu seniora "Na Ciepłej" na Dzień Babci i Dziadka - gr II
 • Spotkanie z muzyką
 • Malarze Dzieciom - zapoznanie się z opowiadaniami Agnieszki Starok z serii "Malarze dzieciom" - gr. II i IV projekt "Zabawa Sztuką"
 • Realizacja modułu III "Moc słów" - gr. IV projekt "Emocje"
 • Odkrywamy nowe techniki. Poznajemy nową technikę plastyczną - gr VI
 • Kto da więcej? – przeprowadzenie w formie zabawy licytacji obrazów - gr VI