Przedszkole nr 9 "Mały Czytelnik"
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17

50-550 Wrocław, ul. Wieczysta 105, telefon: 71 798 69 23 wew. 102


ROK SZKOLNY W NASZYM PRZEDSZKOLU POD HASŁEM "MAGICZNA MOC BAJEK".

21.10.19 W PONIEDZIAŁEK DZIECI BĘDĄ UCZESTNCZYŁY W KONCERCIE MUZYCZNYM, A W ŚRODĘ 23.10.19 BĘDĄ OGLĄDAŁY TEATRZYK, OBA WYDARZENIA OPŁACONE BĘDĄ Z FUNDUSZY RADY RODZICÓW.:)

WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDSZKOLNEGO DOSTĘPNE SĄ DO WGLĄDU U NAUCZYCIELEK W GRUPACH.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE WYSYŁANA JEST NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA ROZLICZENIOWEGO NA ADRES MAILOWY (podany przez rodziców w karcie informacyjnej).


Współpraca z Fundacją "Mali Wspaniali"

Szanowni Rodzice! W tym przedszkolu Fundacja Mali Wspaniali realizuje program "Mali Wspaniali- zajęcia ruchowe z elementami sztuk walki w latach 2018-2019". Zajęcia dla dzieci są nieodpłatne i realizowane w ramach zajęć dodatkowych. Głównym celem programu jest wspomaganie ogólnego rozwoju oraz sprawności umysłowej i ruchowej dziecka, a także działania profilaktyczne w zakresie wad postawy. Dodatkowo program umożliwia przygotowanie ogólnorozwojowe do uprawiania karate i innych dyscyplin sportu w szacunku dla prowadzących i współćwiczących, a także rozbudza zainteresowanie różnymi zajęciami sportowymi. Program "Mali Wspaniali" jest finansowany przez Urząd Miejski miasta Wrocławia. Po więcej informacji zachęcamy, aby wejść na stronę: www.mali-wspaniali.pl