Przedszkole nr 9 "Mały Czytelnik"
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17

50-550 Wrocław, ul. Wieczysta 105, telefon: 71 798 69 23 wew. 102
adres e-mail: sekretariat.p009@wroclawskaedukacja.pl

UWAGA ! Przedszkole nr 9 „Mały Czytelnik” w ramach realizowanego w roku szkolnym 2020/21 r. Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa” ogłasza konkurs plastyczny pt.: „Najciekawsza przygoda Koziołka Matołka".

Adresatami konkursu są dzieci z naszego przedszkola. Elementem działania w ramach konkursu jest głośne czytanie dzieciom przygód Koziołka Matołka, które będą inspiracją do wykonania przez dzieci konkursowej pracy plastycznej. Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska, format prac: A4. Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, walory artystyczne, estetyka, pomysłowość, zgodność pracy z tematem konkursu. Prace wraz z wypełnioną metryczką oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do wychowawców grup do dnia 31.01.2021r. Dostarczone prace zostaną odłożone na okres 3 dni – kwarantanna.

ORGANIZACJA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA - WRZESIEŃ 2020 R.

W celu uniknięcia masowego przyprowadzenia dzieci do placówki o jednej porze, rodzice przyprowadzają dzieci w godz. 7.00 – 8.15.

Rekomendacje GIS oraz MEN wskazują, że rodzice lub opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej placówki (klatka schodowa), zachowując dystans 1,5 m od innych rodziców, przy czym powinni przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki/dezynfekcja rąk).

DZIECI 4 - 6 LETNIE ODBIERAJĄ W DRZWIACH I WPROWADZAJĄ DO SZATNI PANIE DYŻURUJĄCE.

NOWOPRZYJĘTE 3 - LATKI W PIERWSZYCH TYGODNIACH WRZEŚNIA MOGĄ WCHODZIĆ Z RODZICAMI DO SZATNI W HOLU z zachowaniem dystansu 1,5 m i z zachowaniem środków ostrożności (osłona ust, nosa, rękawiczki, dezynfekcja rąk).

Odbiór dzieci odbywa się poprzez wywołanie dziecka z grupy za pomocą domofonu przez osobę uprawnioną do odbioru. Dziecko z grupy zostanie przyprowadzone do drzwi przez panią z personelu przedszkola. W razie potrzeby sprawdzona będzie tożsamość osoby odbierającej dziecko.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi przeciwepidemicznymi GIZ z dnia 25 sierpnia 2020 r. prosimy, aby dzieci nie przynosiły do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, pluszaków, zabawek.


PRACE DZIECI ON LINE DO ZOBACZENIA W ZAKŁADCE "GALERIA".

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE WYSYŁANA JEST NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA ROZLICZENIOWEGO NA ADRES MAILOWY (podany przez rodziców w karcie informacyjnej). SZANOWNI PAŃSTWO, INFORMUJEMY, ŻE OD SIERPNIA TEGO ROKU ZOSTANIE ZMIENIONY ADRES MAILOWY, Z KTÓREGO BĘDĄ WYSYŁANE INFORMACJE O ODPŁATNOŚCIACH ZA POBYT I ŻYWIENIE NA oplaty@cui.wroclaw.pl. SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE "dla rodziców/opłaty przedszkolne"

O nas (krótka historia)

Przedszkole nr 9 jest nieodłączną częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17, mieszczącego się przy ul. Wieczystej 105 we Wrocławiu.Jesteśmy placówką publiczną, utworzoną od listopada 2009 roku. Budynek naszej placówki jest usytuowany w dzielnicy Krzyki, a dokładnie na Hubach. Naszym atutem są nowoczesne, estetyczne pomieszczenia oraz brak barier architektonicznych. Dzieci korzystają z ogrodu przedszkolnego przeznaczonego do zabaw, który mieści się na terenie żłobka. Budynek przedszkola i ogród znajdują się na ogrodzonym terenie, a ogród wyposażony jest w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. W najbliższej okolicy znajdują się parki przyrodnicze z wieloletnimi okazami drzew i krzewów.


Do przedszkola uczęszcza 175 dzieci, ich pochodzenie społeczne jest zróżnicowane.
W przedszkolu funkcjonuje 7 grup.

Przez trzy lata byliśmy placówką integracyjną. Od czerwca 2016 roku Przedszkole nr 9 nosi nazwę "Mały Czytelnik." :).


Nasze przedszkole podjęło współpracę z Fundacją "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową". Przyłączyliśmy się do akcji "Przedszkola dla Nadziei". Program ten ma na celu pokazac, że dzieci z dolnośląskich przedszkoli chcą wspierać swoich rówiesników, którzy dzielnie walczą z rakiem.Jest to wielkie dzieło pomocy dla małych pacjentów Kliniki Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu-Przylądka Nadziei. Ideą fundacji jest stworzenie sieci przedszkoli, którym będą przyznawane tytuły "RATOWNIKÓW NADZIEI".

    Przedszkole może zaangażowac się w 5 obszarów:
  1. akcja "Nadzieja zamiast kwiatka"
  2. pikniki, kiermasze i akcje charytatywne
  3. kampania zachęcająca do przekazywania 1% podatku,
  4. uczestnictwo w paradzie-Korowód Nadziei,
  5. akcja zbierania plastikowych nakrętek od butelek, środkow czystości i kosmetyków

Za każdy z obszarów działan, w które właczy sie przedszkole, zostanie przyznane jedno "koło ratunkowe". Spośród przedszkoli, które zdobęda 5 "kół ratunkowych" specjalne jury (m.in. P. Martyna Wojciechowska, P. prof. Alicja Chybicka) wybierze "Ratownika Roku". Na zwycięzcę czeka nagroda-krasnal odlany z brązu przez artystkę P. Beatę Zwolańską-Hołod. Najwazniejsze jest to, aby pokazać, "że nawet najmniejsi ludzie mogą uczynić śwat lepszym".

Będziemy na bieżąco informowac Rodziców o zbliżających się akcjach, związanych z tym celem.


W terminie od 1.09.2016r do 30.06.2019 w naszym przedszkolu wprowadzana będzie innowacja pedagogiczna "Twórcze Rozwiązywanie Problemu w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu".