Przedszkole nr 9 "Mały Czytelnik"
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17

50-550 Wrocław, ul. Wieczysta 105, telefon: 71 798 69 23 wew. 102

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA. SKŁADANIE WNIOSKÓW ROZPOCZYNA SIĘ 20.03.2020 R.O GODZINIE 12:00

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzono dodatkowe rozwiązania w rekrutacji do przedszkoli, które mają na celu ułatwić rodzicom postępowanie i zapobiec dodatkowemu przemieszczaniu się po mieście. Zgodnie z harmonogramem wnioski należy wypełnić w systemie elektronicznym w terminie 20-25 marca. Należy je następnie wydrukować, podpisać, dołączyć niezbędne załączniki i wysłać za pomocą systemu rekrutacji.

NIE SKŁADAMY WNIOSKÓW OSOBIŚCIE W PLACÓWCE PIERWSZEGO WYBORU, JAK BYŁO DO TEJ PORY!
  W związku z tym, że obecna sytuacja może utrudniać zdobycie dodatkowych dokumentów wymaganych w rekrutacji, przyjęliśmy dodatkowe rozwiązania:
 • zaświadczenie o zatrudnieniu: na tym etapie rekrutacji będziemy honorować również oświadczenia o zatrudnieniu, a także dokumenty w formie maili lub skanów zaświadczeń z zakładów pracy – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie.
 • zaświadczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego: będziemy honorować także skan zaświadczenia lub oświadczenie o tym, że dziecko jest w trakcie uzyskiwania odpowiednich dokumentów – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie.
 • zamieszkanie we Wrocławiu: nie ma konieczności uzyskiwania zaświadczeń o zameldowaniu z biura meldunkowego. Prosimy o nieprzychodzenie w tej sprawie do urzędu.
 • wydawanie haseł dla kandydatów, którzy chcą zmienić przedszkole: hasła będą wydawane za pośrednictwem adresu e-mail oraz rozmowy telefonicznej
Komisje rekrutacyjne w czasie analizy dokumentów będą mogły prosić o okazywanie dodatkowych dokumentów gdy informacja w oświadczeniu nie będzie zgodna z informacjami zawartymi w naszych bazach danych.

Od 12.03.2020 r. zostają zawieszone wszelkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu. W dniach 12 i 13.03.2020 odbędą się tylko zajęcia opiekuńcze dla tych dzieci, którym nie uda się zapewnić opieki w domu.

OD PONIEDZIAŁKU 16.03.2020 DO 10.04.2020 (ZGODNIE Z KOMUNIKATEM MEN) PRZEDSZKOLE JEST NIECZYNNE DLA DZIECI.

KONTAKT NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH GRUP Z RODZICAMI ODBYWA SIĘ DROGĄ MAILOWĄ W GODZINACH PRACY NAUCZYCIELI.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KOMUNIKATEM MEN DOTYCZĄCYM ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

ROK SZKOLNY W NASZYM PRZEDSZKOLU POD HASŁEM "MAGICZNA MOC BAJEK".

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE WYSYŁANA JEST NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA ROZLICZENIOWEGO NA ADRES MAILOWY (podany przez rodziców w karcie informacyjnej).


O nas (krótka historia)

Przedszkole nr 9 jest nieodłączną częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17, mieszczącego się przy ul. Wieczystej 105 we Wrocławiu.Jesteśmy placówką publiczną, utworzoną od listopada 2009 roku. Budynek naszej placówki jest usytuowany w dzielnicy Krzyki, a dokładnie na Hubach. Naszym atutem są nowoczesne, estetyczne pomieszczenia oraz brak barier architektonicznych. Dzieci korzystają z ogrodu przedszkolnego przeznaczonego do zabaw, który mieści się na terenie żłobka. Budynek przedszkola i ogród znajdują się na ogrodzonym terenie, a ogród wyposażony jest w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. W najbliższej okolicy znajdują się parki przyrodnicze z wieloletnimi okazami drzew i krzewów.


Do przedszkola uczęszcza 175 dzieci, ich pochodzenie społeczne jest zróżnicowane.
W przedszkolu funkcjonuje 7 grup.

Przez trzy lata byliśmy placówką integracyjną. Od czerwca 2016 roku Przedszkole nr 9 nosi nazwę "Mały Czytelnik." :).


Nasze przedszkole podjęło współpracę z Fundacją "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową". Przyłączyliśmy się do akcji "Przedszkola dla Nadziei". Program ten ma na celu pokazac, że dzieci z dolnośląskich przedszkoli chcą wspierać swoich rówiesników, którzy dzielnie walczą z rakiem.Jest to wielkie dzieło pomocy dla małych pacjentów Kliniki Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu-Przylądka Nadziei. Ideą fundacji jest stworzenie sieci przedszkoli, którym będą przyznawane tytuły "RATOWNIKÓW NADZIEI".

  Przedszkole może zaangażowac się w 5 obszarów:
 1. akcja "Nadzieja zamiast kwiatka"
 2. pikniki, kiermasze i akcje charytatywne
 3. kampania zachęcająca do przekazywania 1% podatku,
 4. uczestnictwo w paradzie-Korowód Nadziei,
 5. akcja zbierania plastikowych nakrętek od butelek, środkow czystości i kosmetyków

Za każdy z obszarów działan, w które właczy sie przedszkole, zostanie przyznane jedno "koło ratunkowe". Spośród przedszkoli, które zdobęda 5 "kół ratunkowych" specjalne jury (m.in. P. Martyna Wojciechowska, P. prof. Alicja Chybicka) wybierze "Ratownika Roku". Na zwycięzcę czeka nagroda-krasnal odlany z brązu przez artystkę P. Beatę Zwolańską-Hołod. Najwazniejsze jest to, aby pokazać, "że nawet najmniejsi ludzie mogą uczynić śwat lepszym".

Będziemy na bieżąco informowac Rodziców o zbliżających się akcjach, związanych z tym celem.


W terminie od 1.09.2016r do 30.06.2019 w naszym przedszkolu wprowadzana będzie innowacja pedagogiczna "Twórcze Rozwiązywanie Problemu w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu".