Przedszkole nr 9 "Mały Czytelnik"
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17

50-550 Wrocław, ul. Wieczysta 105, telefon: 71 798 69 23 wew. 102

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA. SKŁADANIE WNIOSKÓW ROZPOCZYNA SIĘ 20.03.2020 R.O GODZINIE 12:00

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzono dodatkowe rozwiązania w rekrutacji do przedszkoli, które mają na celu ułatwić rodzicom postępowanie i zapobiec dodatkowemu przemieszczaniu się po mieście. Zgodnie z harmonogramem wnioski należy wypełnić w systemie elektronicznym w terminie 20-25 marca. Należy je następnie wydrukować, podpisać, dołączyć niezbędne załączniki i wysłać za pomocą systemu rekrutacji.

NIE SKŁADAMY WNIOSKÓW OSOBIŚCIE W PLACÓWCE PIERWSZEGO WYBORU, JAK BYŁO DO TEJ PORY!
  W związku z tym, że obecna sytuacja może utrudniać zdobycie dodatkowych dokumentów wymaganych w rekrutacji, przyjęliśmy dodatkowe rozwiązania:
 • zaświadczenie o zatrudnieniu: na tym etapie rekrutacji będziemy honorować również oświadczenia o zatrudnieniu, a także dokumenty w formie maili lub skanów zaświadczeń z zakładów pracy – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie.
 • zaświadczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego: będziemy honorować także skan zaświadczenia lub oświadczenie o tym, że dziecko jest w trakcie uzyskiwania odpowiednich dokumentów – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie.
 • zamieszkanie we Wrocławiu: nie ma konieczności uzyskiwania zaświadczeń o zameldowaniu z biura meldunkowego. Prosimy o nieprzychodzenie w tej sprawie do urzędu.
 • wydawanie haseł dla kandydatów, którzy chcą zmienić przedszkole: hasła będą wydawane za pośrednictwem adresu e-mail oraz rozmowy telefonicznej
Komisje rekrutacyjne w czasie analizy dokumentów będą mogły prosić o okazywanie dodatkowych dokumentów gdy informacja w oświadczeniu nie będzie zgodna z informacjami zawartymi w naszych bazach danych.

Od 12.03.2020 r. zostają zawieszone wszelkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu. W dniach 12 i 13.03.2020 odbędą się tylko zajęcia opiekuńcze dla tych dzieci, którym nie uda się zapewnić opieki w domu.

OD PONIEDZIAŁKU 16.03.2020 DO 10.04.2020 (ZGODNIE Z KOMUNIKATEM MEN) PRZEDSZKOLE JEST NIECZYNNE DLA DZIECI.

KONTAKT NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH GRUP Z RODZICAMI ODBYWA SIĘ DROGĄ MAILOWĄ W GODZINACH PRACY NAUCZYCIELI.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KOMUNIKATEM MEN DOTYCZĄCYM ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

ROK SZKOLNY W NASZYM PRZEDSZKOLU POD HASŁEM "MAGICZNA MOC BAJEK".

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE WYSYŁANA JEST NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA ROZLICZENIOWEGO NA ADRES MAILOWY (podany przez rodziców w karcie informacyjnej).


O nas (wykorzystywane metody pracy z dziećmi)
Do realizacji treści programu wychowania przedszkolnego wykorzystujemy różne metody pracy, między innymi:
 • zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej opracowane przez prof. E. Gruszczyk-Kolczyńską,
 • zabawy z zakresu metodyki Dobrego Startu wg prof. Bogdanowicz,
 • pedagogikę zabawy, stymulującą wszelkie rodzaje edukacji promowaną przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza”,
 • metodykę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone,
 • muzykoterapię oraz elementy metody aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss,
 • bajkoterapię,
 • zabawy paluszkowe,
 • opowieść ruchową,
 • gimnastykę rytmiczną,
 • oraz metodę działań polisensorycznych.
Stosowane metody i formy pracy w naszym przedszkolu mają zapewniać wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
Wykorzystywane przez nas metody, oparte na metodyce wychowania przedszkolnego, to:
METODY CZYNNE: m. samodzielnych doświadczeń, m. kierowania własną działalnością dziecka, m. zadań stawianych dziecku, m. ćwiczeń utrwalających.
METODY OGLĄDOWE: obserwacja, pokaz, osobisty przykład nauczyciela i personelu, udostępnianie sztuki/dzieła plastycznego, przedstawienia teatralnego, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
METODY SŁOWNE: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje.
FORMY PRACY:
 • praca indywidualna,
 • praca w małych zespołach,
 • praca z całą grupą,
 • „otwarte drzwi” (zabawy i zajęcia z dziećmi nowo przybyłymi, warsztaty integracyjne dla członków rodziny).
Nauczyciele realizują treści następujących programów:
 1. "Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego", Iwona Broda, wyd. WSiP,
 2. "Nasze Przedszkole”, W. Żaba- Żabińska, wyd. MAC,
 3. Roczny Program Wychowawczy,
 4. Program Profilaktyki,
 5. Program Działań Proekologicznych,
 6. Program Promocji Zdrowia,
 7. Program Adaptacyjny – „Wspólnie pokonajmy pierwszy krok”.
 8. Program Działań Badawczo-Poznawczych "Przedszkolak - Odkrywcą i Poszukiwaczem"
Uważamy, że ZABAWA jest podstawową formą kształtowania pozytywnych zachowań u dzieci. To właśnie poprzez zabawę nasi wychowankowie uczą się porozumiewać z innymi, kształtują w sobie uczucia empatii, szacunku i tolerancji, przygotowują się do świadomego podejmowania decyzji, kształtują umiejętność radzenia sobie z emocjami, itp.
Nasze codzienne planowanie pracy uwzględnia: cele wychowania i nauczania, działania zorientowane na dziecko, aktualne pory roku i panujące warunki, święta i uroczystości oraz kalendarz imprez.