Przedszkole nr 9 "Mały Czytelnik"
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17

50-550 Wrocław, ul. Wieczysta 105, telefon: 71 798 69 23 wew. 102


ROK SZKOLNY W NASZYM PRZEDSZKOLU POD HASŁEM "MAGICZNA MOC BAJEK".

Zachęcamy do WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW, już w lutym planowany jest teatrzyk dla dzieci :)

WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDSZKOLNEGO DOSTĘPNE SĄ DO WGLĄDU U NAUCZYCIELEK W GRUPACH.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE WYSYŁANA JEST NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA ROZLICZENIOWEGO NA ADRES MAILOWY (podany przez rodziców w karcie informacyjnej).


O nas (wykorzystywane metody pracy z dziećmi)
Do realizacji treści programu wychowania przedszkolnego wykorzystujemy różne metody pracy, między innymi:
 • zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej opracowane przez prof. E. Gruszczyk-Kolczyńską,
 • zabawy z zakresu metodyki Dobrego Startu wg prof. Bogdanowicz,
 • pedagogikę zabawy, stymulującą wszelkie rodzaje edukacji promowaną przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza”,
 • metodykę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone,
 • muzykoterapię oraz elementy metody aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss,
 • bajkoterapię,
 • zabawy paluszkowe,
 • opowieść ruchową,
 • gimnastykę rytmiczną,
 • oraz metodę działań polisensorycznych.
Stosowane metody i formy pracy w naszym przedszkolu mają zapewniać wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
Wykorzystywane przez nas metody, oparte na metodyce wychowania przedszkolnego, to:
METODY CZYNNE: m. samodzielnych doświadczeń, m. kierowania własną działalnością dziecka, m. zadań stawianych dziecku, m. ćwiczeń utrwalających.
METODY OGLĄDOWE: obserwacja, pokaz, osobisty przykład nauczyciela i personelu, udostępnianie sztuki/dzieła plastycznego, przedstawienia teatralnego, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
METODY SŁOWNE: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje.
FORMY PRACY:
 • praca indywidualna,
 • praca w małych zespołach,
 • praca z całą grupą,
 • „otwarte drzwi” (zabawy i zajęcia z dziećmi nowo przybyłymi, warsztaty integracyjne dla członków rodziny).
Nauczyciele realizują treści następujących programów:
 1. "Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego", Iwona Broda, wyd. WSiP,
 2. "Nasze Przedszkole”, W. Żaba- Żabińska, wyd. MAC,
 3. Roczny Program Wychowawczy,
 4. Program Profilaktyki,
 5. Program Działań Proekologicznych,
 6. Program Promocji Zdrowia,
 7. Program Adaptacyjny – „Wspólnie pokonajmy pierwszy krok”.
 8. Program Działań Badawczo-Poznawczych "Przedszkolak - Odkrywcą i Poszukiwaczem"
Uważamy, że ZABAWA jest podstawową formą kształtowania pozytywnych zachowań u dzieci. To właśnie poprzez zabawę nasi wychowankowie uczą się porozumiewać z innymi, kształtują w sobie uczucia empatii, szacunku i tolerancji, przygotowują się do świadomego podejmowania decyzji, kształtują umiejętność radzenia sobie z emocjami, itp.
Nasze codzienne planowanie pracy uwzględnia: cele wychowania i nauczania, działania zorientowane na dziecko, aktualne pory roku i panujące warunki, święta i uroczystości oraz kalendarz imprez.