Przedszkole nr 9 "Mały Czytelnik"
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17

50-550 Wrocław, ul. Wieczysta 105, telefon: 71 798 69 23 wew. 102


ROK SZKOLNY W NASZYM PRZEDSZKOLU POD HASŁEM "MAGICZNA MOC BAJEK".

Zachęcamy do WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW, już w lutym planowany jest teatrzyk dla dzieci :)

WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDSZKOLNEGO DOSTĘPNE SĄ DO WGLĄDU U NAUCZYCIELEK W GRUPACH.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE WYSYŁANA JEST NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA ROZLICZENIOWEGO NA ADRES MAILOWY (podany przez rodziców w karcie informacyjnej).


O nas (realizowane programy)
PROGRAM WYCHOWAWCZY:
Przy opracowywaniu przedszkolnego programu wychowania zwrócono uwagę m. in. na potrzeby dziecka, środowiska przedszkolnego oraz potrzeby rodziców w zakresie wychowania.
Ukazując dziecku prawdę, uczciwość, tolerancję, przyjaźń, piękno, budząc poczucie przynależności do rodziny, chcemy pomóc dzieciom nadawać kształt ich osobowości. W pracy wychowawczej nauczyciel ukazuje najpiękniejsze ludzkie wartości i zachęca dzieci do dążenia ku nim.
Nasz Program Wychowawczy jest także zbiorem pewnych zalet, które tworzą katalog wartości, wśród których wylicza się: uczciwość, sumienność, szacunek, życzliwość, odpowiedzialność, kulturę osobistą, aktywność, samodzielność, tolerancję, asertywność, partnerstwo oraz patriotyzm.

PROGRAM PROFILAKTYKI:
Poprzez realizację programu profilaktyki chcemy aby dzieci osiągały jak najwyższy poziom umiejętności z zakresu:
I. Zapobiegania agresji i przemocy. II. Bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim.
III. Troski o zdrowie i higienę. IV. Dbania o prawidłowy rozwój psychiczny i emocjonalny.

PROGRAM DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH:
Realizując zagadnienia zawarte w tym obszarze chcemy uświadamiać dzieciom, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Pragniemy im wpoić odpowiednie postawy i wartości, które ułatwią dokonywanie takich wyborów, dzięki którym będą czuły, że są także odpowiedzialne za stan naszego środowiska.

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA:
Misją naszych działań w tym zakresie jest dążenie, by zdrowie stało się podstawowym warunkiem aktywnego uczestnictwa dziecka w życiu społecznym i kulturalnym oraz rozwijania jego zdolności i zainteresowań. Poprzez budowanie świadomości prozdrowotnej, czyli wzbogacanie wiedzy o zdrowiu i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, chcemy dziecko wyposażyć w niezbędne umiejętności warunkujące realizację jego indywidualnych celów teraz i w przyszłości. Pragniemy, aby nasi wychowankowie wyrośli na zdrowych i aktywnych ludzi.

PROGRAM ADAPTACYJNY"WSPÓLNIE POKONAJMY PIERWSZY KROK":
Głównym celem tego programu jest ułatwienie dzieciom 3-letnim (oraz nowoprzyjętym do przedszkola) dobrego startu w przedszkolu w miesiącu wrześniu (i kontynuowanie według indywidualnych potrzeb) poprzez zminimalizowanie emocjonalnych wątpliwości i ukierunkowanie ich rozwoju w aspekcie społecznym.

PROGRAM DZIAŁŃ BADAWCZO-POZNAWCZYCH "PRZEDSZKOLAK- ODKRYWCĄ I POSZUKIWACZEM":
Bardzo istotną wydaje nam się również sfera poznawcza dzieci i aby ją wzbogacać proponujemy im nabywanie indywidualnych doświadczeń w trakcie różnorakich zajęć. Mamy na myśli umożliwianie dzieciom samodzielnego doświadczania świata, oczywiście pod nadzorem nauczyciela. W związku z tym zaplanowałyśmy np. Dni i Kąciki Profesora Ciekawskiego. Wychodząc na przeciw wymaganiom w tym obszarze dokonałyśmy wzbogacenia naszej przedszkolnej biblioteki o literaturę, która dotyczy badawczej aktywności, a także o ciekawe pomoce dydaktyczne.