Przedszkole nr 9 "Mały Czytelnik"
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17

50-550 Wrocław, ul. Wieczysta 105, telefon: 71 798 69 23 wew. 102

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA. SKŁADANIE WNIOSKÓW ROZPOCZYNA SIĘ 20.03.2020 R.O GODZINIE 12:00

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzono dodatkowe rozwiązania w rekrutacji do przedszkoli, które mają na celu ułatwić rodzicom postępowanie i zapobiec dodatkowemu przemieszczaniu się po mieście. Zgodnie z harmonogramem wnioski należy wypełnić w systemie elektronicznym w terminie 20-25 marca. Należy je następnie wydrukować, podpisać, dołączyć niezbędne załączniki i wysłać za pomocą systemu rekrutacji.

NIE SKŁADAMY WNIOSKÓW OSOBIŚCIE W PLACÓWCE PIERWSZEGO WYBORU, JAK BYŁO DO TEJ PORY!
    W związku z tym, że obecna sytuacja może utrudniać zdobycie dodatkowych dokumentów wymaganych w rekrutacji, przyjęliśmy dodatkowe rozwiązania:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu: na tym etapie rekrutacji będziemy honorować również oświadczenia o zatrudnieniu, a także dokumenty w formie maili lub skanów zaświadczeń z zakładów pracy – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie.
  • zaświadczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego: będziemy honorować także skan zaświadczenia lub oświadczenie o tym, że dziecko jest w trakcie uzyskiwania odpowiednich dokumentów – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie.
  • zamieszkanie we Wrocławiu: nie ma konieczności uzyskiwania zaświadczeń o zameldowaniu z biura meldunkowego. Prosimy o nieprzychodzenie w tej sprawie do urzędu.
  • wydawanie haseł dla kandydatów, którzy chcą zmienić przedszkole: hasła będą wydawane za pośrednictwem adresu e-mail oraz rozmowy telefonicznej
Komisje rekrutacyjne w czasie analizy dokumentów będą mogły prosić o okazywanie dodatkowych dokumentów gdy informacja w oświadczeniu nie będzie zgodna z informacjami zawartymi w naszych bazach danych.

Od 12.03.2020 r. zostają zawieszone wszelkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu. W dniach 12 i 13.03.2020 odbędą się tylko zajęcia opiekuńcze dla tych dzieci, którym nie uda się zapewnić opieki w domu.

OD PONIEDZIAŁKU 16.03.2020 DO 10.04.2020 (ZGODNIE Z KOMUNIKATEM MEN) PRZEDSZKOLE JEST NIECZYNNE DLA DZIECI.

KONTAKT NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH GRUP Z RODZICAMI ODBYWA SIĘ DROGĄ MAILOWĄ W GODZINACH PRACY NAUCZYCIELI.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KOMUNIKATEM MEN DOTYCZĄCYM ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

ROK SZKOLNY W NASZYM PRZEDSZKOLU POD HASŁEM "MAGICZNA MOC BAJEK".

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE WYSYŁANA JEST NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA ROZLICZENIOWEGO NA ADRES MAILOWY (podany przez rodziców w karcie informacyjnej).


O nas (ramowy rozkład dnia)
Podstawę programową realizujemy w godzinach 7:00-12:00
Czas Rodzaj zajęć
7:00 – 7:45 Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne.
7:45 – 8:00 Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno - porządkowe.
8:00 – 8:30 Indywidualne bądź grupowe wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym, zabawy dowolne dla pozostałych dzieci.
8:30 – 9:00 Śniadanie, czynności higieniczno- porządkowe.
9:00 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne; zestawy zabaw ruchowych i muzycznych.
10:00 – 11:00 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i zajęcia sportowe, gry.
11:00 – 11:30 Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne.
11:30 – 12:00 Zupa, podwieczorek, czynności higieniczno - porządkowe.
Grupy najmłodsze:
12:00 – 13:30 Odpoczywają na leżakach; słuchają baśni i muzyki relaksacyjnej.
Grupy starsze:
12:00 – 12:30
Ćwiczenia relaksacyjne, indywidualne bądź grupowe wspomaganie i korygowanie.
12:30 – 13:30 Zajęcia dodatkowe, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i gry i zabawy ruchowe w sali.
13:30 – 14:00 II danie, czynności higieniczno - porządkowe.
14:00 – 15:30 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zajęcia dodatkowe, gry i zabawy ruchowe w sali.
15:30 – 17:00 Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne.