Przedszkole nr 9 "Mały Czytelnik"
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17

50-550 Wrocław, ul. Wieczysta 105, telefon: 71 798 69 23 wew. 102
adres e-mail: sekretariat.p009@wroclawskaedukacja.pl

UWAGA ! Przedszkole nr 9 „Mały Czytelnik” w ramach realizowanego w roku szkolnym 2020/21 r. Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa” ogłasza konkurs plastyczny pt.: „Najciekawsza przygoda Koziołka Matołka".

Adresatami konkursu są dzieci z naszego przedszkola. Elementem działania w ramach konkursu jest głośne czytanie dzieciom przygód Koziołka Matołka, które będą inspiracją do wykonania przez dzieci konkursowej pracy plastycznej. Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska, format prac: A4. Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, walory artystyczne, estetyka, pomysłowość, zgodność pracy z tematem konkursu. Prace wraz z wypełnioną metryczką oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do wychowawców grup do dnia 31.01.2021r. Dostarczone prace zostaną odłożone na okres 3 dni – kwarantanna.

ORGANIZACJA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA - WRZESIEŃ 2020 R.

W celu uniknięcia masowego przyprowadzenia dzieci do placówki o jednej porze, rodzice przyprowadzają dzieci w godz. 7.00 – 8.15.

Rekomendacje GIS oraz MEN wskazują, że rodzice lub opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej placówki (klatka schodowa), zachowując dystans 1,5 m od innych rodziców, przy czym powinni przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki/dezynfekcja rąk).

DZIECI 4 - 6 LETNIE ODBIERAJĄ W DRZWIACH I WPROWADZAJĄ DO SZATNI PANIE DYŻURUJĄCE.

NOWOPRZYJĘTE 3 - LATKI W PIERWSZYCH TYGODNIACH WRZEŚNIA MOGĄ WCHODZIĆ Z RODZICAMI DO SZATNI W HOLU z zachowaniem dystansu 1,5 m i z zachowaniem środków ostrożności (osłona ust, nosa, rękawiczki, dezynfekcja rąk).

Odbiór dzieci odbywa się poprzez wywołanie dziecka z grupy za pomocą domofonu przez osobę uprawnioną do odbioru. Dziecko z grupy zostanie przyprowadzone do drzwi przez panią z personelu przedszkola. W razie potrzeby sprawdzona będzie tożsamość osoby odbierającej dziecko.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi przeciwepidemicznymi GIZ z dnia 25 sierpnia 2020 r. prosimy, aby dzieci nie przynosiły do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, pluszaków, zabawek.


PRACE DZIECI ON LINE DO ZOBACZENIA W ZAKŁADCE "GALERIA".

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE WYSYŁANA JEST NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA ROZLICZENIOWEGO NA ADRES MAILOWY (podany przez rodziców w karcie informacyjnej). SZANOWNI PAŃSTWO, INFORMUJEMY, ŻE OD SIERPNIA TEGO ROKU ZOSTANIE ZMIENIONY ADRES MAILOWY, Z KTÓREGO BĘDĄ WYSYŁANE INFORMACJE O ODPŁATNOŚCIACH ZA POBYT I ŻYWIENIE NA oplaty@cui.wroclaw.pl. SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE "dla rodziców/opłaty przedszkolne"

Nauka na odległość

Nasze propozycje na urozmaicenie czasu spędzanego z dziećmi w domu:

Propozycje wrocławskich instytucji:

Zasady prowadzenia nauczania na odległość w przedszkolu nr 9 „Mały Czytelnik” we Wrocławiu poniżej w pliku pdf

 • nauka na odległość w Przedszkolu nr 9 "Mały Czytelnik"

Tygodniowe plany pracy dla poszczególnych grup - maj tydzień 1 (04-08.05.2020):

 • Moja miejscowość - mój region - gr 1
 • Mój region- gr 2
 • Moja miejscowość - mój region - gr 3
 • Moja Ojczyzna - gr 4
 • Tajemnice książek- gr 6
 • W krainie muzyki - gr 7

Tygodniowe plany pracy dla poszczególnych grup - kwiecień tydzień 5 (27.04 - 01.05.2020):

 • Moja Ojczyzna - gr 1
 • Moja Ojczyzna - gr 2
 • Moja Ojczyzna - gr 3
 • Moja miejscowość, mój region - gr 4
 • Polska to mój dom - Polskie symbole narodowe - gr 6
 • Polska to mój dom - gr 7

Tygodniowe plany pracy dla poszczególnych grup - kwiecień tydzień 4 (20.04 - 24.04.2020):

 • Dbamy o przyrodę - gr 1
 • Dbamy o przyrodę - gr 2
 • Dbamy o przyrodę - gr 3
 • Dbamy o przyrodę - gr 4
 • Mali ekolodzy - gr 6
 • Tajemnice książek - gr 7

Tygodniowe plany pracy dla poszczególnych grup - kwiecień tydzień 3 (14.04 - 17.04.2020) :

 • Wiosna na wsi - gr 1
 • Wiosna na wsi - gr 2
 • Wiosna na wsi - gr 3
 • Wiosna na wsi - gr 4
 • Dbamy o naszą planetę - gr 7

Tygodniowe plany pracy dla poszczególnych grup (06.04 - 10.04.2020) :

 • Wielkanoc - gr 1
 • Wielkanoc - gr 3
 • Wielkanoc - gr 4
 • Wielkanoc - gr 6
 • Wielkanoc - gr 7

Tygodniowe plany pracy dla poszczególnych grup (30.03 - 03.04.2020) :

 • Przyszła do nas wiosna - gr 1
 • Wiosenne przebudzenie - gr 3
 • Praca rolnika - gr 7

Misięczne plany pracy dla poszczególnych grup wiekowych - maj:

 • Miesięczny plan pracy na maj dla dzieci pięcioletnich - gr 4

Misięczne plany pracy dla poszczególnych grup wiekowych - kwiecień:

 • Miesięczny plan pracy na kwiecień dla dzieci pięcioletnich - gr 4
 • Miesięczny plan pracy na kwiecień dla dzieci sześcioletnich - gr 5
 • Miesięczny plan pracy na kwiecień dla dzieci sześcioletnich - gr 7

Misięczne plany pracy dla poszczególnych grup wiekowych - marzec:

 • Miesięczny plan pracy na marzec dla dzieci sześcioletnich
 • Miesięczny plan pracy na marzec dla dzieci pięcioletnich
 • Miesięczny plan pracy na marzec dla dzieci czteroletnich
 • Miesięczny plan pracy na marzec dla dzieci trzyletnich

Wszystkie zamieszczone poniżej informacje, dostępne są w formecie ".pdf" oraz ".doc".
Jeśli nie posiadasz odpowiedniego oprogramowania, możesz je pobrać odpowiednio:

Powyższe oprogramowanie, to tylko propozycja i nie oznacza, że dokumenty otwierają się tylko w nich. W sieci internet można znaleźć wiele innych i wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie.