Przedszkole nr 9 "Mały Czytelnik"
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17

50-550 Wrocław, ul. Wieczysta 105, telefon: 71 798 69 23 wew. 102
adres e-mail: sekretariat.p009@wroclawskaedukacja.pl

UWAGA ! Przedszkole nr 9 „Mały Czytelnik” w ramach realizowanego w roku szkolnym 2020/21 r. Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa” ogłasza konkurs plastyczny pt.: „Najciekawsza przygoda Koziołka Matołka".

Adresatami konkursu są dzieci z naszego przedszkola. Elementem działania w ramach konkursu jest głośne czytanie dzieciom przygód Koziołka Matołka, które będą inspiracją do wykonania przez dzieci konkursowej pracy plastycznej. Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska, format prac: A4. Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, walory artystyczne, estetyka, pomysłowość, zgodność pracy z tematem konkursu. Prace wraz z wypełnioną metryczką oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do wychowawców grup do dnia 31.01.2021r. Dostarczone prace zostaną odłożone na okres 3 dni – kwarantanna.

ORGANIZACJA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA - WRZESIEŃ 2020 R.

W celu uniknięcia masowego przyprowadzenia dzieci do placówki o jednej porze, rodzice przyprowadzają dzieci w godz. 7.00 – 8.15.

Rekomendacje GIS oraz MEN wskazują, że rodzice lub opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej placówki (klatka schodowa), zachowując dystans 1,5 m od innych rodziców, przy czym powinni przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki/dezynfekcja rąk).

DZIECI 4 - 6 LETNIE ODBIERAJĄ W DRZWIACH I WPROWADZAJĄ DO SZATNI PANIE DYŻURUJĄCE.

NOWOPRZYJĘTE 3 - LATKI W PIERWSZYCH TYGODNIACH WRZEŚNIA MOGĄ WCHODZIĆ Z RODZICAMI DO SZATNI W HOLU z zachowaniem dystansu 1,5 m i z zachowaniem środków ostrożności (osłona ust, nosa, rękawiczki, dezynfekcja rąk).

Odbiór dzieci odbywa się poprzez wywołanie dziecka z grupy za pomocą domofonu przez osobę uprawnioną do odbioru. Dziecko z grupy zostanie przyprowadzone do drzwi przez panią z personelu przedszkola. W razie potrzeby sprawdzona będzie tożsamość osoby odbierającej dziecko.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi przeciwepidemicznymi GIZ z dnia 25 sierpnia 2020 r. prosimy, aby dzieci nie przynosiły do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, pluszaków, zabawek.


PRACE DZIECI ON LINE DO ZOBACZENIA W ZAKŁADCE "GALERIA".

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE WYSYŁANA JEST NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA ROZLICZENIOWEGO NA ADRES MAILOWY (podany przez rodziców w karcie informacyjnej). SZANOWNI PAŃSTWO, INFORMUJEMY, ŻE OD SIERPNIA TEGO ROKU ZOSTANIE ZMIENIONY ADRES MAILOWY, Z KTÓREGO BĘDĄ WYSYŁANE INFORMACJE O ODPŁATNOŚCIACH ZA POBYT I ŻYWIENIE NA oplaty@cui.wroclaw.pl. SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE "dla rodziców/opłaty przedszkolne"

Zasady organizacji pracy w Przedszkolu nr 9 "Mały Czytelnik" w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
  Dokumentacja:
  Procedura bezpieczeństwa w związku z organizacją pracy w placówce w czasie zapobiegania, przeciwdziałaniai zwalczania COVID-19
  Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia lub zachorowania na COVID -19 w Przedszkolu Nr 9 „Mały Cytelnik” we Wrocławiu
  Procedura przebywania na świeżym powietrzu w związku z organizacją pracy w Przedszkolu NR 9 „Mały Cytelnik” we Wrocławiu w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
  Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka do/z Przedszkola nr 9 „Mały Czytelnik” we Wrocławiu w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
  Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami w związkuz organizacją pracy w Przedszkolu nr 9 „Mały Cytelnik” we Wrocławiu
  Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r.dla przedszkoli


  Zasady wznowienia pracy Przedszkola nr 9 okresie od 11.05.2020 r. do odwołania

  Informacje ogólne w związku ze wznowieniem pracy w Przedszkolu nr 9 okresie od 11.05.2020 r. do odwołania
  Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka w Przedszkolu nr 9 w okresie wznowienia pracy od 11.05.2020 r. do odwołania
  Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu w Przedszkolu nr 9 okresie wznowienia pracy od 11.05.2020 r. do odwołania
  Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami w Przedszkolu nr 9 w okresie wznowienia pracy od 11.05.2020 r. do odwołania
  Procedura na wypadek wystąpienia na terenie placówki koronawirusa SARS-CoV-2
  Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 9 okresie wznowienia pracy od 11.05.2020 r. do odwołania
  Zarządzenie Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie epidemii
  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 r.
  Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 r.
  Zarządzenie nr 3002 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 2951/20
  Nowe ustalenia GIS/04.06.2020/

  Administratorem danych jest Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 17 we Wrocławiu, ul. Wieczysta 105. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją elektroniczną znajdziesz na www.sp17.net.pl